Zdeněk Šašek Ilustrátor & Designer

Uživatelská Rozhraní

Uživatelská rozhraní pro různé projekty.

Innotech - Mystery Riddles.

Nevydaný RTS Kit pro Torque3D Engine.

Kubat Software - Aggressors.

Digital Dreams.

Camel101.

Very Interactive People - Alchemist (počítadlo není moje práce).

Ironward - Infection.

Rake in Grass - Northmark.

Bluefooted Games - Travels With Gulliver.

Bluefooted Games - Travels With Gulliver.

Ales Krosel - Deserter.

Team Woodesh - Robosaurus Rex.

Camel101 - Epic Escapes: Dark Seas.

Megasoft-MC - Star Armada.

Megasoft-MC - Star Armada.

Tuxedo Cow - Match 3 Championship.